serwis transakcyjny   Emisyjny System Transakcyjny

Aby zalogować się wpisz nazwę klienta oraz hasło internetowe i naciśnij przycisk "Zaloguj się".

Użycie loginu i hasła nie jest wymagane dla posiadaczy urządzeń dostępowych.

Każde połączenie jest rejestrowane.

Bezpieczne logowanie
 

Wprowadzając do stosowania elektroniczne urządzenie dostępowe EUD PQI umożliwiające Użytkownikowi PERO automatyczne zalogowanie się do Serwisu transakcyjnego poprzez Panel sterowania PERO na dedykowany mu indywidualny profil wyeliminowane zostało jedno z zagrożeń dla bezpiecznego dostępu i zarządzania danymi transakcyjnymi jakimi są próby wyłudzania poufnych informacji (phishing). Ponieważ nie ma potrzeby zapamiętywania a tym bardziej zapisywania loginu i hasła Użytkownika, eliminowane są okoliczności sprzyjające phishingowi.

Użytkownik odpowiada za bezpieczne użytkowanie dostępu do serwisu transakcyjnego Platformy, dlatego korzystając z automatycznego logowania powinien sprawdzić czy przeglądarka pokazuje połączenie szyfrowane (obecność kłódki). Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.

Czytaj uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa i nigdy nie ignoruj ostrzeżeń o błędnym certyfikacie.

Po zakończeniu pracy należy wylogować się z Serwisu używając przycisku "Wyjście" na panelu sterowania. Przerywając pracę z serwisem używamy przycisku "Wyloguj się z serwisu" na stronie transakcyjnej serwisu.

O protokole SSL
 

SSL to protokół służący do szyfrowania transmisji danych w sieci Internet. Zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci.

SSL może być stosowany zarówno do zabezpieczenia przesyłania danych ze strony WWW (np. formularz z danymi osobowymi, panel administracyjny, obsługa konta bankowego), jak i poczty elektronicznej (wysyłka i odbiór poczty). W momencie uruchomienia szyfrowania wszelkie dane przesyłane na linii użytkownik - serwer są kodowane. Moc szyfrowania (zazwyczaj 128 bitów) praktycznie uniemożliwia podsłuchanie transmisji.

Certyfikaty SSL
 

Certyfikat to swoisty dokument tożsamości serwera WWW. Oprócz funkcji zabezpieczającej, pełni on obecnie rolę autoryzującą. Wystawcy certyfikatów, w zależności od ich klasy, sprawdzają podmiot, dla którego przeznaczone jest zabezpieczenie (np. poprzez wgląd w dokumenty rejestrowe, informacje z wywiadowni gospodarczych itp.).

O klasie certyfikatu stanowi także jego akceptowalność przez przeglądarki internetowe.